Spiegelbeeld Magazine is een full colour A4-formaat blad dat bestaat uit 72 pagina’s plus omslag. Voor advertenties hanteren wij vaste formaten, van een hele pagina tot een "enkelblok". Daarnaast zijn er mogelijkheden voor advertorials en bijsluiters. De pagina met de gespecificeerde informatie en tarieven vindt u hier.

In de regel verschijnt Spiegelbeeld iedere maand in de laatste week van de komende maand. Het maartnummer wordt dus in de laatste week van februari bij de abonnees thuis bezorgd en bij de winkels in het schap gezet. Uitzonderingen zijn het januarinummer, dat vlak voor kerst verschijnt, en de maand augustus. Doordat we 11x per jaar uitkomen en voor juli-augustus één nummer uitbrengen, hebben we eind juli niets te verzenden.

Onze doelgroep is zowel mannen als vrouwen 25+. In de praktijk is de verhouding man/vrouw 30/70% en zitten de meesten in de leeftijdscategorie 30-60. Leesduur: 45 minuten, 2 tot 5x per maand. 

 

Archief

In de loop van dertig jaar heeft Spiegelbeeld honderden artikelen gepubliceerd over talloze onderwerpen. De bijdragen zijn deels afkomstig van vaste schrijvers voor Spiegelbeeld, maar voor een belangrijk deel ook van mensen die eenmalig, of enkele keren, de pen in de hand hebben genomen en kopij hebben ingestuurd. Om een indruk te geven van deze diversiteit zijn een aantal artikelen op onze archiefpagina geplaatst. 

Missie

Het doel van Spiegelbeeld is om mensen op een breed terrein te informeren over onderwerpen die iedereen aan gaan. Bewustwording dus. Bewustwording op het vlak van voeding en gezondheid, maar ook op het vlak van spiritualiteit, de samenhang tussen lichaam en geest, natuur en maatschappij, mens en kosmos. "Be the change!", oftewel, laten we met zijn allen het verschil maken en een steentje bijdragen aan een harmonieuze wereld. 

Praktisch

Spiegelbeeld verschijnt iedere maand, behalve in juli-augustus, dan is er één nummer. Het blad is verkrijgbaar in ruim 1000 winkels. Een los exemplaar kost € 7,25. De prijs voor een jaarabonnement (11 nummers) bedraagt € 68,75 voor abonnees binnen Nederland en België, € 120,00 voor abonnees binnen en buiten Europa. Proefabonnementen binnen Nederland en België zijn ook mogelijk: 3 nummers voor € 18,50. Bij een abonnement ligt de nieuwe Spiegelbeeld voor het eind van de maand bij u in de bus.
Aanmelden kan via deze link of bel 06-29218203.